ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน 1/2562

1

ห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส อีกห้อง เชิญคลิกเยี่ยมชม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ตรวจสอบและส่งบุตรหลานในความปกครองของท่านเข้าเรียนตามห้องเรียนต่างๆ ตามรายชื่อที่ทางโรงเรียนได้ประกาศ  ซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนรายชื่อเพื่อความเหมาะสม  ทั้งจำนวนนักเรียน  เพศ และห้องเรียน  จึงแจ้งมาให้ผู้ปกครองทราบดังนี้

 1. รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562    เรียนที่อาคารเรียน 1
 2. รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2562 เรียนที่อาคารเรียน 1
 3. รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562 เรียนที่อาคารเรียน 1
 4. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เรียนที่อาคารเรียน 7
 5. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562    เรียนที่อาคารเรียน 6
 6. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เรียนที่อาคารเรียน 9
 7. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เรียนที่อาคารเรียน 2 ชั้น 2
 8. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 เรียนที่อาคารเรียน 2 ชั้น 3
 9. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เรียนที่อาคารเรียน 2 ชั้น 4
 10. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เรียนที่อาคารเรียน 4
 11. รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  เรียนที่อาคารเรียน 5

ให้ตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่

 1. บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องฝ่ายวิชาการ
 2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่อาคารเรียนแต่ละสายชั้น
 3. หน้าห้องเรียนแต่ละห้อง

เยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไอทีดอทคอม