ครูวิชาชาติทำความดีอีกแล้ว

0 183

คุณครูปรีชากร  นามแสงผา  ครูชำนาญการพิเศษ  สอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อ.วารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้สร้างคุณงามความดี  เป็นตัวอย่างแก่ทุกๆ คน โดยการเก็บเงินได้แล้วนำคืนเจ้าของทรัพย์  โดยไม่ถือว่าเป็นของตัวเอง  สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างดียิ่ง  และทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์  2561  ได้นำเสนอข่าวในคอลัมน์ “ข่าวรอบอาณาจักร” หน้า 10   ทางโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติขอชื่นชมในการทำความดีครั้งนี้ของคุณครูปรีชากร  นามแสงผา และขอให้ทุกท่านเอาเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคมต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.