ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

87

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

กิจกรรมภาคเช้า ป.4-6

เวลา  08.30 น.           – ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง

เวลา  09.00 น.           – แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

เวลา  09.10 น.           – ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวต้อนรับและเปิดประชุมผู้ปกครองระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เวลา  10.00 น.           – ผู้ปกครองสอบถาม/เสนอแนะ

เวลา  10.30 น.           – ผู้ปกครองประชุมร่วมกับครูประจำชั้นตามอาคารที่นักเรียนเรียน

กิจกรรมภาคบ่าย ม.1-3

เวลา  12.30 น.           – ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง

เวลา  13.00 น.           – แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

เวลา  13.10 น.           – ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวต้อนรับและเปิดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เวลา  14.00 น.           – ผู้ปกครองสอบถาม/เสนอแนะ

เวลา  14.30 น.           – ผู้ปกครองประชุมร่วมกับครูประจำชั้นตามอาคารที่นักเรียนเรียน

ข้อมูลการประชุมผู้ปกครองร่วมกับครูประจำชั้นในสายชั้นต่างๆ

สายชั้น ประชุมร่วมกับครูประจำชั้น ชั้น
ภาคเช้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาคาร 3 (กาญจนาภิเษก) 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อาคาร 3 (กาญจนาภิเษก) 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาคาร 3 (กาญจนาภิเษก) 4
ภาคบ่าย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อาคาร 4 (ด้านหน้าเสาธงชาติ) 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาคาร 5 (อาคาร 100 ปีวิชาชาติ) 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาคาร 5 (อาคาร 100 ปีวิชาชาติ) 3