ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 60

0 1,607

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  จะจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 60 ซึ่งจะเกษียณในสิ้นเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้  ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและผู้ที่ให้ความเคารพนับถือกับคุณครูทั้ง 7 ท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ด้วย
รายชื่อคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

  1. ผอ.จิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ
  2. คุณครูสมศักดิ์  ศรีพิทักษ์
  3. คุณครูอรทัย  อังคุระษี
  4. คุณครูพัลลภา  ศรีวิไล
  5. คุณครูศรีลัดดา  บุญกาญจน์
  6. คุณครูวิไลวรรณ  บุญปรุง
  7. คุณครูพัชราภรณ์  แสนโสม

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.