ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 60

0 1,522

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  จะจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 60 ซึ่งจะเกษียณในสิ้นเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้  ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและผู้ที่ให้ความเคารพนับถือกับคุณครูทั้ง 7 ท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ด้วย
รายชื่อคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

  1. ผอ.จิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ
  2. คุณครูสมศักดิ์  ศรีพิทักษ์
  3. คุณครูอรทัย  อังคุระษี
  4. คุณครูพัลลภา  ศรีวิไล
  5. คุณครูศรีลัดดา  บุญกาญจน์
  6. คุณครูวิไลวรรณ  บุญปรุง
  7. คุณครูพัชราภรณ์  แสนโสม

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.