กีฬาสีภายในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2561

379

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติจัดโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 โดยมีการแข่งขันประเภทกีฬาดังนี้ 1.ยืนกระโดดไกล 2.โยนลูกเทนนิส 3.วิ่งระยะสั้น และ 4.วิ่งผลัด
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนได้ทุก ๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และจะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นคนที่มีคุณภาพ สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งทางโรงเรียนจะรายงานผลการแข่งขันของแต่ละคณะสีให้ทราบอีกครั้งทาง http://www.wichachart.ac.th/