กิจกรรมเข้าค่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ณ ดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี

41

ห้องเรียนออนไลน์ครูโอภาส อีกห้อง เชิญคลิกเยี่ยมชม

วันที่ 19 มีนาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ นำโดย ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ณ ดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี ซึ่งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายในครั้งนี้จัดเป็นฐานกิจกรรม จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่1 ต้นไม้ให้สี  ฐานที่2 เพาะชำ ฐานที่3 ฐานโอท็อป  และฐานที่4 ผจญภัย นอกจากนี้นักเรียนยังได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยรอบสวนสัตว์อุบลราชธานีที่มีสัตว์ป่านานาชนิดโดยมีเจ้าหน้าให้ความรู้ตลอดเส้นทาง

เยี่ยมชมเว็บไซต์ครูไอทีดอทคอม