กิจกรรมอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

0 85

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จัดกิจกรรมอำลา ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่มาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ขอให้นำเอาประสบการณ์ที่มีค่าไปพัฒนาตนเอง เป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อนักเรียน ต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.