กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา”วันวิสาขบูชา”

155

วันที่ 28 พฤษภาคม  2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามโครงการธรรมะเดลิเวอรี โดยมี ดร.สราวุธ  ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวเปิดโครงการ และมีคณะครู นักเรียน ร่วมฟังเทศนาธรรมเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา โดยพระมหาณัฐพงศ์  ชยวฺฑฺโฒ  พระธรรมวิทยากร กรมศาสนา วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี