กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

251

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562  จึงเรียนมายังผู้ปกครองนักเรียนแจ้งให้นักเรียนในความปกครองทราบเกี่ยวกับการเปิดภาค

ทางโรงเรียนมีหนังสือเรียนแจกฟรี  ผู้ปกครองไม่ต้องซื้อหนังสือเรียน

สำหรับนักเรียนใหม่ที่จะเข้า ม.1 ปีนี้ให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ารับการอบรมในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  อ่านรายละเอียด  http://www.wichachart.ac.th/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2-2/

จึงแจ้งมาเพื่อให้ผู้ปกครองทราบทุกคน