การแสดงผลงานของอนุบาลน้องหนู

0 262

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยสายชั้นอนุบาล  ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานน้องหนูเป็นประจำทุกๆ ปี ตอนสิ้นปีการศึกษาของทุกๆ ปี โดยจัดแสดงผลงานทางด้านต่างๆ ของนักเรียนอนุบาลให้กับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและประจักษ์กับผลงานทางด้านต่างๆ ของนักเรียนสายชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

Leave A Reply

Your email address will not be published.