“ชนะเลิศ 13 ทำลายสถิติ 10 รวมรางวัลทั้งสิ้น 26 รายการ” การแข่งขันกีฬากรีฑารอบคัดเลือกตัวแทนการแข่งขันระดับจังหวัด

305

วันที่ 7-8 กันยายน 2561  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑารอบคัดเลือกตัวแทนการแข่งขันระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม

กรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
กรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
 นายเจตน์ตระการ   บุญประสิทธิ์          รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑายอดเยี่ยม ชาย
เด็กชายภูมิภัทร  ยลสุข                     รางวัลนักกีฬากรีฑายอดเยี่ยม 12 ปี ชาย

นายศรราม   แก้วคูณ                       รางวัลนักกีฬากรีฑายอดเยี่ยม 15 ปี ชาย

สรุปผลการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
1) รางวัลชนะเลิศ 13 รายการ
*** ทำลายสถิติ 10 รายการ
2) รางวัลรองชนะเลิศ 10 รายการ
3) รองชนะเลิศอันดับ 2 (3 รายการ)
          รวมทั้งหมด 26 รายการ