ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์สายชั้นอนุบาล

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล-ป.3

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 ในภาคเช้า และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่…

ข่าวประชาสัมพันธ์สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

“คนเก่งวิชาชาติ”ชนะเลิศ 5 รายการ…

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงประภาสิริ แก้วกาญจน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2…

ข่าวประชาสัมพันธ์สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Follow Us (โปรดติดตามทางเพจโรงเรียนที่นี่)